Facebook


ทำแท้งอย่างไร ไม่ผิดกฎหมาย

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 2515 เวลา ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

ขึ้นต้นมาน่าสงสัยใช่มั้ยครับ มันจะถูกกฎหมายได้อย่างไรไอ้การทำแท้งเนี่ย มันมีแต่ว่าทำแท้งแล้วผิดกฎหมายไม่ใช่หรือ วันนี้เราจะมาดูกันครับ ว่าการทำแท้งที่ไม่ผิดกฎหมายนั้นเป็นอย่างไร

การทำแท้ง ก็คือ การทำให้แท้งลูก ทำให้ลูกออกมาก่อนกำหนดโดยไม่มีชีวิตอยู่นั่นเอง ท่านผู้อ่านคงจะเคยเห็นหรือได้ยินข่าวว่าจะมีการแก้กฎหมายให้หญิงสามารถทำแท้งได้โดยถูกกฎหมาย นั่นแสดงว่า ปัจจุบัน(ขณะที่เขียนอยู่นี้) การทำแท้งนั้นโดยหลักแล้ว ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายอยู่นั่นเอง

ตามกฎหมายแล้ว การทำแท้งนั้น ไม่ว่าหญิงที่ตั้งครรภ์นั้นจะยอมหรือไม่ยินยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนแท้งลูกก็ตาม ผู้ที่ทำให้หญิงนั้นแท้งลูกมีความผิดฐานทำให้หญิงแท้งลูก ส่วนตัวผู้หญิง หากทำแท้งเอง หรือยอมให้ผู้อื่นทำแท้งให้ ก็มีความผิดเช่นกัน ที่กฎหมายเขียนอย่างงี้ก็เพื่อคุ้มครองเด็กในท้องนั่นเองครับ เด็กยังไม่คลอดออกมา ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ก็จะถูกฆ่าปิดปากซะแล้ว กฎหมายเลยมาช่วยไว้ครับ

แต่เช่นเคยนะครับ มีหลักแล้วก็ต้องมีข้อยกเว้น ไม่งั้นก็จะเคร่งครัดจนเกินไป ในเรื่องนี้กฎหมายก็เปิดช่องให้หญิงมีครรภ์สามารถทำแท้งได้ หากการทำแท้งนั้น เป็นเรื่องที่จำเป็นต่อสุขภาพของหญิงนั้น ซึ่งการทำแท้งดังกล่าว มีหลักเกณฑ์ดังนี้ครับ
1. การทำแท้งนั้น ต้องเป็นการกระทำของนายแพทย์ พวกหมอเถื่อน หมอตำแยนี่กฎหมายไม่ให้ทำนะครับ
2. หญิงที่ตั้งครรภ์ต้องยินยอมให้แพทย์ทำแท้ง
3. มีความจำเป็นเนื่องจากสุขภาพของหญิงที่ตั้งครรภ์นั้น หรือเพราะว่าหญิงนั้นตั้งครรภ์เนื่องจากการกระทำความผิดอาญาบางฐาน เช่น หญิงนั้นถูกข่มขืนจนตั้งครรภ์

ถ้าเข้าหลักเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อที่ว่ามานี้ กฎหมายยอมให้หญิงมีครรภ์ทำแท้งได้ครับ โดยหญิงและแพทย์ที่ทำแท้งให้นั้นไม่มีความผิดตามกฎหมายแต่อย่างไร

แต่หากว่า การทำแท้งนั้น เป็นเพื่อสุขภาพของเด็กในครรภ์นั้นเอง เช่น ไปถ่ายเอ็กซ์เรย์ดูแล้วพบว่า เด็กแขนขาพิการ หัวใจไม่ปกติ ฯลฯ แบบนี้จะอ้างว่าเพื่อเห็นแก่เด็กที่จะเกิดมาพิการ แล้วไปทำแท้งไม่ได้นะครับ ถือว่ามีความผิด เพราะกฎหมายมุ่งคุ้มครองเด็ก การที่เด็กจะเกิดมาไม่สมประกอบ ไม่ได้หมายความว่า เด็กคนนั้นไม่ควรเกิดมาบนโลกนี้ เพราะอย่างไรคนพิการหรือไม่สมประกอบ ก็มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่ากับคนปกติทุกประการ

อ่านแล้วก็น่าเห็นใจคุณผู้หญิงนะครับ ต้องลำบากอุ้มท้องแล้วยังมีปัญหาในเรื่องการทำแท้งอีก อย่างไรก็ตาม หากเป็นการตั้งท้องโดยความตั้งใจและมีความพร้อม ปัญหาการทำแท้งก็คงจะลดน้อยลงไปมาก ดังนั้น คุณผู้หญิงทั้งหลายจะตกร่องปล่องชิ้นกับใคร ก็ควรดูให้ดีๆนะครับ อย่าเพิ่งให้อะไรเค้าไปง่ายๆ เพราะผู้ชายนั้นสบายครับ ไม่ท้อง แถมบางคนยังนิสัยไม่ดี ไม่รับผิดชอบด้วย และก็เรื่องระมัดระวังการถูกข่มขืนด้วย ต้องระวังให้มากๆครับ สมัยนี้ไว้ใจใครไม่ได้ อย่าทำอะไรที่มันจะเสี่ยงเป็นภัยกับตัวเองนะครับ ดูแลตัวเองดีๆ เป็นห่วงจากใจจริงครับผม

โกวิท ทาตะรัตน์
www.bunditcenter.comแหล่งที่มา  :  http://www.lawyerthai.com/articles/people/016.php   <19/09/2548>

   <19/09/2548>
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  ไม่มีหลักการที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail