Facebook


ภรรยามีสิทธิในทรัพย์สินของสามีบ้างมั้ย

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 2105 เวลา ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

หลายคนร้อง ว้าววว ทันทีที่ได้เห็นหัวข้อ ก็เพราะอยากจะรู้นั่นเอง ว่าคุณๆภรรยาทั้งหลายจะมีสิทธิอะไรบ้างในทรัพย์สินของสามี เพราะสามีเป็นคนทำงานหาเงินเพียงคนเดียว ตนเองเป็นแม่บ้านดูแลสามีอย่างเดียว ไม่ได้ช่วยหาเงินเลย มีแต่จะช่วยใช้เงินอย่างเดียว แล้วแบบนี้จะมีสิทธิในทรัพย์สินมหาสาลของสามีบ้างมั้ย

ถ้าหากว่าสามีของคุณภรรยาทั้งหลายนั้น เวลาจะซื้อทรัพย์สินอะไร เช่น บ้าน ที่ดิน หุ้นบริษัท อะไรพวกนี้แล้วเค้าใส่ชื่อภรรยาเข้าเป็นเจ้าของร่วมด้วยนั่นก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่มั้ยครับ เพราะมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นเจ้าของร่วมกัน แต่ถ้าสามีแอบไปซื้อแบบลับๆ แล้วใส่เป็นชื่อเค้าคนเดียวหรือชื่อเค้ากับคนอื่นล่ะ คุณภรรยาจะทำอย่างไร

ต้องทราบในเบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาในเรื่องทรัพย์สินกันก่อน ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยานั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สินส่วนตัว และสินสมรส

สินส่วนตัว คือ
1. ทรัพย์สินที่สามีหรือภรรยามีอยู่แล้วก่อนสมรส (หมายถึงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย)
2. ทรัพย์สินที่เป็นข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวที่จำเป็นในการใช้ประกอบอาชีพของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เช่น ที่โกนหนวดของสามี ไดร์เป่าผมของภรรยา ถ้าสามีเป็นช่างตัดผมก็รวมถึง กรรไกรและปัตตาเลี่ยนด้วย
3. ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่าย หนึ่งได้มาระหว่างสมรส โดยการรับมรดกหรือโดยการให้โดยเสน่หา
4. ของหมั้นที่สามีมอบให้ภรรยา ตอนที่ไปขอภรรยานั่นเอง เพราะของหมั้นจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของฝ่ายหญิงทันทีที่ส่งมอบของหมั้น

สินสมรส คือ ทรัพย์สินที่สามีหรือภรรยาได้มาในระหว่างสมรส คือ ได้มาหลังจกจดทะเบียนสมรสกันและยังไม่ได้จดทะเบียนหย่ากันนั่นเอง หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหาทรัพย์สินมาได้ในช่วงเวลานี้ให้ถือว่า เป็นสินสมรส นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึง ทรัพย์สินที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้มาโดยพินัยกรรม หรือโดยการให้เป็นหนังสือ เมื่อพินัยกรรมหรือหนังสือนั้นระบุว่า ให้เป็นสินสมรส และยังรวมถึง ทรัพย์สินที่เป็นผลงงอกเงยจากทรัพย์สินส่วนตัวด้วย เช่น ดอกเบี้ยเงินฝากจากทรัพย์สินของภรรยาก็ถือเป็นสินสมรสด้วยเช่น

ทรัพย์สินใดที่เป็นสินสมรส ตามกฎหมายให้ถือว่า สามีและภรรยาเป็นเจ้าของร่วมกัน ดังนั้น การจัดการสินสมรสจึงต้องจัดการร่วมกัน มาถึงตรงนี้ด็คงจะตอบคำถามคาใจของหลายๆคนไปได้แล้วว่าภรรยาหรือสามีจะมีสิทธิในทรัพย์สินของอีกฝ่ายหรือไม่ นอกจากนี้ หากภรรยาหรือสามีตรวจพบในภายหลัง ยังสามารถร้องขอให้ลงชื่อตนเป็นเจ้าของร่วมในทรัพย์สินดังกล่าวได้อีกด้วย

และหากว่ารู้เมื่อสายไปซะแล้ว เช่น สามีแอบเอาบ้านที่แอบซื้อไว้เองไปขายให้คนอื่นเสียแล้ว แบบนี้ภรรยาจะทำยังไงดี ก็ทำแบบนี้ครับ สิ่งที่สามีคุณทำลงไปนั้น เรียกว่า นิติกรรม ซึ่งตามกฎหมายแล้ว การทำนิติกรรมใดเกี่ยวกับสินสมรส จะต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ภรรยาสามารถร้องต่อศาลให้เพิกถอนนิติกรรมที่เป็นโมฆียะนั้นได้ เว้นแต่ภรรยาจะได้ให้การรับรองหรือให้สัตยาบรรณนิติกรรมนั้นไปแล้ว เช่น ภรรยารู้แล้วว่าสามีขายก็ไม่ว่าอะไร เค้าให้เงินมาก็เอาไปใช้จ่าย ซึ่งเป็นการยอมรับโดยปริยายไปแล้ว แบบนี้จะฟ้องให้เพิกถอนไม่ได้นะครับ
และในการฟ้องนั้น จะฟ้องได้ต่อเมื่อผู้ซื้อนั้นไม่สุจริต คือรู้ว่าเป็นสินสมรส ก็ยังจะซื้อขายกันโดยไม่สนใจให้ภรรยาของผู้ขายมาให้ความยินยอม แต่หากว่าเค้าไม่รู้จริงๆ ก็ถือว่าเค้าสุจริต ซึ่งกฎหมายคุ้มครองผู้สุจริตเสมอครับ ภรรยาฟ้องให้เพิกถอนไม่ได้ แต่ถึงอย่างไร เงินที่ได้จากการขายบ้านนั้น ก็ถือเป็นสินสมรสอยู่ดี ภรรยามีสิทธิด้วยครึ่งหนึ่งครับ คุณสามีต้องแบ่งให้ภรรยาด้วยครับ

ทางที่ดีนะครับ คุณสามีภรรยาทั้งหลายจะทำอะไร ก็ควรให้อีกฝ่ายรับรู้ด้วยเป็นการดีที่สุดครับ อย่าไปแอบทำคนเดียว เกิดต้องฟ้องร้องกันไม่คุ้มครับ เสียเงินไม่พอ จะเสียความเป็นสามี-ภรรยากันด้วยนะครับ ไม่คุ้มๆ

โกวิท ทาตะรัตน์
www.bunditcenter.com 

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  ไม่มีหลักการที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail