Facebook


ความลับทางการค้าในองค์กรธุรกิจ

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 3855 เวลา ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์
"ความลับทางการค้า" หมายถึง ข้อมูลการค้าซึ่งยังไม่รู้จักกันโดยทั่วไป หรือยังเข้าถึงไม่ได้ในหมู่บุคคลซึ่งโดยปกติแล้วต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว โดยเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เนื่องจากการเป็นความลับ และเป็นข้อมูลที่ผู้ควบคุมความลับทางการค้าได้ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาไว้เป็นความลับ ประโยชน์ในทางพาณิชย์ของความลับทางการค้า อาจแบ่งแยกได้ดังนี้
 1. ผลกำไรที่ได้จากการนำความลับทางการค้านั้นไปผลิตสินค้าที่มีคุณลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากสินค้าอื่น
 2. ต้นทุนที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิตของผู้อื่นซึ่งผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน เช่น การลดปริมาณวัตถุดิบ การลดระยะเวลาในการผลิต การลดปริมาณสต๊อควัตถุดิบ เป็นต้น
 3. ค่านิยมในทางการค้า (Good will) ของสินค้าที่ผลิตโดยอาศัยความลับทางการค้านั้น เช่น คุณสมบัติที่ดีของสินค้า การเป็นผู้ผลิตสินค้าชนิดนั้นเป็นรายแรกในประเทศไทย เป็นต้น

 ความลับทางการค้านอกจากจะหมายถึง เทคนิค วิธี สูตรต่างๆ แล้ว ยังหมายถึง ข้อมูล ข้อเท็จจริง ผลการวิจัยต่างๆ ที่เก็บรักษาไว้เป็นความลับด้วย องค์กรธุรกิจในปัจจุบันให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาความลับทางการค้าของตนเอง และวิธีการที่จะล่วงรู้ข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าของคู่แข่งเป็นอย่างมาก

 การให้ความสำคัญกับความลับทางการค้าเกิดขึ้นมาเป็นเวลานานแล้ว คนญี่ปุ่นพวกหนึ่งที่เรียกว่า"กันไซ" (อเมริกัน+บันไซ) ซึ่งเป็นคนงานญี่ปุ่นในอเมริกา จะไปสมัครทำงานในบริษัทอเมริกัน เพื่อสืบค้นข้อมูลด้านจุดดีหรือจุดอ่อนของสินค้า แต่เนื่องจากการจะออกจากโรงงานจะมีวิธีการตรวจอย่างเข้มงวดมาก จึงต้องใช้เนื้อของตัวเองเป็นแหล่งนำข้อมูลออกมาก ด้วยวิธีการสักยันต์ตามร่างกาย เช่น ตามแผ่นหลังและมาคัดลอกออก พวกนี้ถือเป็นหน่วยกล้าตายที่มาสร้างธุรกิจให้กับญี่ปุ่นคือพวกที่มาจาก ซามูไร

 ในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ มีการสอนวิธีการหาความลับทางการค้า โดยเรียกว่า "การหาข้อมูลทางการตลาด"แทน การหาความลับทางการค้ามีวัตถุประสงค์ เพื่อให้รู้ว่าบริษัทคู่แข่งกำลังออก สินค้าอะไรออกมาใหม่ องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่มักมีคู่แข่งที่ออกสินค้าประกบด้วยเสมอ เช่น ตัวอย่างที่เห็นเด่นชัด คือ ยูนิลีเวอร์ กับ พีแอนด์จี ซึ่งต่างมีสินค้าที่ประกบกันทุกชนิด เช่น

 

ผลิตภัณฑ์ยูนิลิเวอร์พีแอนด์จี
1. แชมพูสระผม ซันซิลค์ แพนทีน
2. สบู่ ฮาร์โมนี่ โพรแทค
3. แชมพูผสมครีมนวด ไดเมนชั่น รีจอยส์

 

การออกจำหน่ายสินค้าใหม่ขององค์กรธุรกิจเหล่านี้ ถูกเก็บรักษาเป็นความลับทางการค้าอย่างเข้มงวด ทั้งนี้เพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นรายแรกในประเทศสำหรับสินค้าชนิดนั้นๆ อันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของสินค้าซึ่งสามารถโฆษณาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เช่น แชมพูสำหรับสระผมตรง แชมพูสำหรับผมดำ แชมพูผสมครีมนวดผม ยาสีพันที่มีเจลผสม ใบมีดโกนชนิด 3 ใบมีด เป็นต้น หาก ข้อมูลการออกสินค้าใหม่ล่วงรู้ไปยังบริษัทต่างๆ บริษัทนั้นอาจชิงตัดหน้าออกสินค้าชนิดดังกล่าวทำให้คุณค่าของการเป็นรายแรกในประเทศสูญสิ้นไป นอกจากนี้ความลับทางการค้าที่ถูกปกปิดไว้ทำให้ฝ่ายที่เป็นคู่แข่งไม่สามารถเตรียมตัวแข่งขันในตลาดได้ทัน เช่น โตโยต้านำรถยนต์รุ่นโซลูน่าออกจำหน่ายในประเทศไทยราวปี พ.ศ. 2538 ในขณะที่ฮอนด้านำรถยนต์รุ่นใกล้เคียงกัน คือ ซิตี้ ออกจำหน่ายเป็นการแข่งขัน ในระยะแรก รถยนต์ฮอนด้าซิตี้จำหน่ายสู้รถยนต์โซลูน่าไม่ได้ เนื่องจากใช้เครื่องยนต์ขนาด 1,300 ซีซี ในขณะที่รถยนต์โซลูน่าใช้เครื่องยนต์ขนาด 1,500 ซีซี แต่จำหน่ายในราคาใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ เนื่องจากโตโยต้าเก็บความลับเรื่องขนาดของเครื่องยนต์ไว้อย่างเข้มงวดจนฮอนด้าไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าโซลูน่าใช้เครื่องยนต์ขนาดใด ในระยะเวลาต่อมา ฮอนด้าตัดสินใจเปลี่ยนเครื่องยนต์มาเป็นขนาด 1,500 ซีซี เพื่อให้สามารถแข่งขันกับโตโยต้าได้

 วิธีการล่วงรู้ความลับที่เป็นข้อมูลทางธุรกิจอาจได้มาหลายวิธี เช่น การหาข้อมูลกับบริษัทที่ทำโฆษณาให้กับสินค้าคู่แข่ง จากโรงพิมพ์ที่พิมพ์ฉลากหรือบรรจุภัณฑ์ของบริษัทคู่แข่ง การพ่วงสายโทรศัพท์/โทรสาร การจ้างคนเก็บขยะที่

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  ไม่มีหลักการที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail