Facebook
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
กฎหมายทั่วไป
  • หน้าที่:
  • 1

กระทู้: วิเคราะขอสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญให้หน่อย

วิเคราะขอสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญให​้หน่อย 8 ปี 7 เดือน ที่ผ่านมา #2246

  • ม.ทักษิณ
  • รูปประจำตัวของ ม.ทักษิณ
ข้อสอบปลายภาคกฎหมายรัฐธรรมนูญ
เวลาทำ 3 ชัวโมง 5 ข้อ
ออกโดย 1-3 อ.ดนัย บุญณโร 4-5 ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม

ข้อ1 จงอธิบายถึงโครงสร้างของประเทศ ระบบการปกครอง และการจัดตั้งสถาบันการปกครองหลักของประเทศสหรัฐอเมริกาและของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 อีกทั้งความแตกต่างของทั้ง 2 ประเทศมาโดยละเอียด

ข้อ2 "ข้าวเป็นของชาวนา (ที่เก็บอยู่ในยุ้งฉาง) ย่อมแตกต่างจากข้าวมาจากชาวนา (ที่เก็บอยู่ในโกดังของเถ้าแก่) ฉันใด อำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรทั้งหลาย ย่อมแตกต่างจากอำนาจอธิปไตย ย่อมมาจากปวงชาวสยาม ฉันนั้น" จงอธิบายลักษณะของอำนาจอธิปไตยมาโดยละเอียดและจากคำกล่าวข้างต้นหมายความว่าอย่างไร

ข้อ3. อดีตผู้นำทางทหารของประเทศพม่าได้กล่าวว่า "การที่จะทำให้เป็นประชาธิปไตยได้นั้น พม่าจะต้องนำเอารัฐธรรมนูญของประเทศใดประเทศหนึ่งมาปรัใช้ในประเทศพม่า จึงจะนำมาซึ่งประชาธิปไตย" ท่านในฐานะที่ได้ศึกษาวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญแล้ว ท่านเห็นว่าควาคิดของผู้นำทหารพม่าถูกต้องหรือไม่เพราะเหตุใด แลพหากที่มีโอกาศที่จะเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ท่าจะแก้ไขในประเด็นใด อย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดรัฐธรรมนูญนิยม(constiutionalism)

ข้อ4 การแบ่งแยกอำนาจแบบเด็ดขาดและการแบ่งแยกอำนาจไม่เด็ดขาด ก่อให้เกิดผลประการใดต่อการจัดระเบียบการเมืองการปกครองของรัฐตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ข้อ5 มีคำกล่าวว่า "สหพันธรัฐมาเลเซียเป็นราชอาณาจักร และมีการปกครองแบบรัฐสภา" จงวิเคราะให้เห็นว่ารูปแบบของรัฐ ประมุขของรัฐ และรูปแบบการแบ่งแยกอำนาจอธิปไตยในประเทศนี้เป็นอย่างไรมีความเห็นอย่างไรบ้างครับ อยากรู้ว่าข้อสอบนี้ใช้ตัวไหนวัดเด็กว่าเก่งยังไง ของ ท่าน ศ.ดร.วิษณุ เข้าใจดี แต่3 ข้อที่เหลือ มันมีอะไรเป็นอย่างไร เดียวธงจะเอามาเฉลยให้ ที่แน่ๆๆ ข้อแรก อเมริกา เลือกตั้งโดยทางตรง เป็นอันงงมากๆๆ
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้

วิเคราะขอสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญให​้หน่อย 8 ปี 6 เดือน ที่ผ่านมา #32043

  • ชาญ
  • รูปประจำตัวของ ชาญ
เยี่ยม
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้

วิเคราะขอสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญให​้หน่อย 8 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา #32110

  • คนรู้
  • รูปประจำตัวของ คนรู้
ข้อสอบมีความละเอียดลึกซึ้งดีมากครับ หากถามตรงไปตรงมาก็ไม่สามารถเข้าใจรัฐธรรมนูญได้ ในตัวคำถามล้วนแต่มีคำตอบขึ้นอยู่กับว่า จขกท.อ่านมาหรือปล่าวครับ
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้
  • หน้าที่:
  • 1