Facebook

ศาลยุติธรรม

คือศาลที่พิจารณาคดีเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมการละเมิดสิทธิ ร่างกาย ทรัพย์สินเช่นศาลอาญา,ศาลแพ่ง