Facebook

หมายจับ

คือหนังสือสำคัญที่ออกมาเพื่อประกาศจับผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาและไม่ยอมมาให้ปากคำหรือได้หลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่